Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phòng truyền thống

Huân chương Lao động Hạng 3
Khen tặng của Thủ tướng chính phủ

Khen tặng của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo


Khen tặng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Khen tặng của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Khen tặng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng