Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
Đoàn Thị Kim Chi
Bộ phận:
Tổ Thông tin hỗ trợ đào tạo
Điện thoại
0905 316 687

Công việc chính được giao

  • Quản lý văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh đầu ra của sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ VLVH tại Trường
  • Quản lý và lưu trữ hồ sơ công văn đến và đi của phòng Đào tạo
  • Tiếp nhận và xử lý thông tin từ sinh viên tại trường liên quan đến các công việc tại Phòng
  • Quản lý thẻ sinh viên hệ VLVH tại các Đơn vị liên kết
  • Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo