Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
Võ Thị Thu Hà
Bộ phận:
Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ
Điện thoại
0905 317 789

Công việc chính được giao

  • Quản lý điểm, danh sách lớp học phần, danh sách thi giữa kỳ và danh sách thi kết thúc học phần cho sinh viên Hệ chính quy và chính quy liên thông tại trường.
  • Tiếp nhận hồ sơ và làm Quyết định trình ký cho sinh viên Hệ chính quy xin thôi học, tạm ngừng, trở lại học tập và chuyển hệ đào tạo
  • Tổng hợp hồ sơ xét thôi học, học tiếp và hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy (CT1 & CT2); làm Quyết định trình ký.
  • In bảng điểm các kỳ học, bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên Hệ chính quy và lưu trữ bảng điểm cho sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Xử lý các công việc đăng ký học bổ sung cho sinh viên (nhận đơn, đăng ký TKB…)
  • Xử lý các công việc liên quan đến rút học phần, phúc khảo điểm thi, Quyết định thực tập tốt nghiệp
  • Tiếp nhận và xử lý việc đăng ký học chương trình 2 của sinh viên trong trường và sinh viên đang học tại các trường thuộc Đại học Đà Nẵng
  • Tiếp nhận đơn sinh viên chính quy vắng thi và đăng ký thi vắng phép
  • Nhập điểm đề án môn học, điểm chuyên đề, luận văn và điểm thi tốt nghiệp cho sinh viên Hệ chính quy
  • Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo