Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
Phạm Thị Mỹ Thủy
Bộ phận:
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0913 706 045

Công việc chính được giao

  • Xây dựng kế hoạch năm học
  • Kế hoạch giảng dạy các lớp ngắn hạn
  • Kiểm tra kế hoạch giảng dạy của giảng viên
  • Nhập học và thành lập lớp hệ VLVH
  • Giám sát việc tổ chức học lại, thi, thi lại hệ VLVH
  • Công tác Tuyển sinh bằng 2
  • Xét tạm dừng, thôi học hệ VLVH
  • Xét dự thi tốt nghiệp, tốt nghiệp hệ VLVH