Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
ThS. Võ Hồng Tâm
Bộ phận:
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0935 355 356

Công việc chính được giao

  • Công tác nhập học
  • Công tác thi đua - khen thưởng
  • Công tác đào tạo hệ Chính quy
  • Nhận và quản lý bằng trước khi in
  • Kiểm tra và in Bản sao Bằng tốt nghiệp
  • Kiểm tra và in giấy xác nhận về Bằng tốt nghiệp
  • Hợp đồng hệ VLVH
  • Hồ sơ thanh quyết toán