Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Công việc chính giao cho cá nhân

Họ và tên:
PGS.TS. Hoàng Tùng
Bộ phận:
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0905 107 635

Công việc chính được giao

  • Sau đại học