Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Giới thiệu chung

    Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - tiền thân là Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập năm 1975.

    Số cán bộ công chức, viên chức của Phòng hiện là 12 người, gồm 1 trưởng phòng, 3 phó phòng, 7 chuyên viên và 1 nhân viên.


Ảnh tập thể phòng đào tạo

    Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Nhà Trường về chiến lược và kế hoạch đào tạo đại học; tổ chức xây dựng khung chương trình đào tạo cho tất cả các chuyên ngành thuộc tất cả các hệ và các phương thức đào tạo; tổ chức và quản lý toàn diện quá trình giảng dạy và học tập bậc đại học. Cụ thể:

 • Tham mưu cho Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo của Trường về chiến lược và kế hoạch đào tạo, bao gồm việc mở các chuyên ngành đào tạo, xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo (dài hạn, liên thông, bằng 2, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến) của các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu xã hội.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: kế hoạch tuyển sinh và hợp đồng liên kết đào tạo các lớp đào tạo đại học tại Trường và các đơn vị liên kết đào tạo; kế hoạch mở các lớp đào tạo ngắn hạn; kế hoạch đào tạo của từng năm học; xây dựng biểu đồ năm học và các quy định về đào tạo của tất cả các Hệ đào tạo của Trường.
 • Tổ chức, quản lý và triển khai công tác đào tạo Hệ chính quy, Hệ vừa làm, vừa học tại Trường và các đơn vị liên kết đào tạo từ khi tiếp nhận sinh viên trúng tuyển đến khi sinh viên tốt nghiệp, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:
  • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị liên kết đào tạo hoàn thành thủ tục nhập học cho sinh viên các Hệ đào tạo.
  • Lập kế hoạch giảng dạy, báo giảng và xây dựng thời khoá biểu cho tất cả các lớp.
  • Phối hợp với Phòng hành chính tổng hợp bố trí phòng học và giảng đường theo thời khoá biểu đối với các lớp học tại Trường.
  • Quản lý, theo dõi việc giảng dạy (thời gian, lịch trình, chương trình, nội dung...) của giảng viên.
  • Lập lịch thi kết thúc học phần cho các lớp Hệ chính qui, Hệ vừa làm vừa học tại Trường và các đơn vị liên kết đào tạo.
  • Phối hợp với Tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng, các Khoa quản lý học phần, các đơn vị liên kết đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần.
  • Tổ chức xét xếp hạng năm đào tạo, xét thôi học, học tiếp cho sinh viên Hệ chính qui; xét thôi học, tạm ngừng học tập, bảo lưu kết quả học tập và quay trở lại học tập cho sinh viên các Hệ đào tạo.
  • Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.
  • Quản lý, lưu trữ kết quả học tập và hồ sơ, văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính).
 • Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo; cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về kết quả học tập và bản sao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và công tác kiểm định chất lượng đào tạo.
 • Kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy cho cán bộ giảng dạy.
 • Xác định khối lượng học tập của sinh viên Hệ chính quy để thu học phí của sinh viên.
 • Thực hiện việc báo cáo tình hình giảng dạy và tốt nghiệp theo quy định của Trường, của Đại học Đà Nẵng và của Bộ giáo dục & Đào tạo.
 • Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ liên quan của các lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.
 • Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo thuộc Website của Trường.
 • Quản lý hệ thống đào tạo trực tuyến (Elearning).
 • Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.
 • Tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý đào tạo (theo học chế tín chỉ và niên chế).