Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng
PGS.TS. Lê Văn Huy
ĐT: 0935 369 369
Phó trưởng phòng
PGS.TS. Hoàng Tùng
ĐT: 0905 107 635
Phó trưởng phòng
ThS. Võ Hồng Tâm
ĐT: 0935 355 356
Phó trưởng phòng
Phạm Thị Mỹ Thủy
ĐT: 0913 706 045
Tổ trưởng
Võ Thị Thu Hà
ĐT: 0905 317 789
Phan Thị Như Mai
ĐT: 0935 648 648
Đoàn Thị Kim Chi
ĐT: 0905 316 687