Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành đào tạo

 1. Chương trình đào tạo Đại học Hệ chính quy
  1. Chương trình đào tạo chính quy tập trung
   • Kế toán
   • Kiểm toán
   • Kinh tế phát triển
   • Kinh tế lao động
   • Kinh tế và quản lí công
   • Kinh tế đầu tư
   • Kinh tế chính trị
   • Luật học
   • Luật kinh doanh
   • Marketing
   • Ngân hàng
   • Ngoại thương
   • Quản trị kinh doanh thương mại
   • Quản trị kinh doanh tổng quát
   • Quản trị kinh doanh du lịch
   • Quản trị tài chính
   • Quản trị nguồn nhân lực
   • Quản trị hệ thống thông tin
   • Tài chính doanh nghiệp
   • Tin học quản lí
   • Thống kê kinh tế xã hội
  2. Chương trình đào tạo Chất lượng cao
   • Kiểm toán
   • Ngân hàng
   • Quản trị tài chính
  3. Chương trình đào tạo Bằng 2
  4. Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
   • Kế toán
   • Ngân hàng
   • Quản trị kinh doanh du lịch
   • Quản trị kinh doanh thương mại
   • Tin học quản lý
 2. Chương trình đào tạo Đại học Hệ Vừa làm Vừa học
  1. Chương trình đào tạo Hệ vừa làm vừa học (Gồm tất cả các chuyên ngành đào tạo như Hệ chính qui)
  2. Chương trình đào tạo Bằng 2 (Gồm tất cả các chuyên ngành đào tạo như Hệ chính qui)
  3. Chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học
   • Kế toán
   • Ngân hàng
   • Quản trị kinh doanh du lịch
   • Quản trị kinh doanh thương mại
   • Tin học quản lý
  4. Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học (Chỉ áp dụng cho Hệ VLVH)
   • Kế toán
   • Tin học quản lý